Rząd przyjął „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”. "Program" ma być realizowany poprzez wspieranie bezpośrednich inwestycji w sektorach wysokich technologii, jako że przyczyniają się one najbardziej do rozwoju gospodarki i wzmacniają zarazem przewagę konkurencyjną.

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący inwestycje w jednym z priorytetowych sektorów dla naszej gospodarki, czyli: badawczo-rozwojowym, nowoczesnych usług, biotechnologii, lotniczym, elektronicznym i motoryzacyjnym.

Realizacja „Programu …” pozwoli stworzyć ponad 32 tys. nowych miejsc pracy. Dodatkowo w firmach współpracujących z dofinansowanymi podmiotami powstać ma kolejne 8 tys. etatów.

W latach 2011-2020 na realizację „Programu…” zostanie przeznaczone 727 mln zł z budżetu państwa.