Rząd przyjął „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”. "Program" ma być realizowany poprzez wspieranie bezpośrednich inwestycji w sektorach wysokich technologii, jako że przyczyniają się one najbardziej do rozwoju gospodarki…