Piotr Witkowski

Założyciel i właściciel Finanse dla Firm

Ekonomista, absolwent SGGW i studiów podyplomowych w zakresie prawa finansowego i gospodarczego UŁ, a także licznych szkoleń i kursów z zakresu bankowości i zarządzania, pomocy publicznej, rachunkowości przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami, zajmował także kierownicze stanowiska w bankach, gdzie nadzorował obszary współpracy z firmami. Od 2000 roku zdobytą wiedzę wykorzystuje jako doradca biznesowy. Ekspert zarządzający projektami wykorzystującymi zewnętrzne instrumenty finansowania i narzędzia pomocy publicznej w rozwoju biznesu. Autor publikacji i organizator szkoleń dla firm i banków popularyzujących zagadnienia finansowania biznesu i pomocy publicznej. Certyfikowany doradca ds. zarządzania i członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych. Twórca bloga „Biznesowe refleksje czyli piórkiem po biznesie”. W wolnym czasie pielęgnuje ogród, muzykuje z dziećmi, pływa kajakiem i chodzi z kijkami.


 

Aneta Matiulko

Główna Specjalistka ds. instrumentów pomocy publicznej

Absolwentka Wydziału Zarządzania, a także studiów podyplomowych w zakresie analizy finansowej w przedsiębiorstwie na Politechnice Łódzkiej. Odbyła wiele kursów i szkoleń dotyczących pomocy publicznej, zamówień publicznych, prawa autorskiego i opodatkowania dotacji. Po specjalistycznym szkoleniu „Certyfikowany menadżer projektu w warunkach nowoczesnej gospodarki” uzyskała tytuł Certified Project Management Associate – IPMA. Ekspert w zakresie programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada duże doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków o dotacje, monitoringu i rozliczania takich projektów. Lubi podróże i dobre kino, świetnie parzy kawę i znakomicie gotuje – planuje wydać kiedyś własną książkę kucharską.

 

Współpracownicy i Partnerzy
W realizacji projektów uczestniczą współpracownicy firmy, jej partnerzy oraz eksperci.

Współpracujemy z:

  • radcami prawnymi, biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi,
  • biegłymi rzeczoznawcami majątkowymi, rzecznikami patentowymi,
  • ekspertami ds. technologii różnych branż,
  • ośrodkami akademickimi i instytutami naukowymi.

Dzięki tym kontaktom możemy angażować się w przedsięwzięcia wymagające znacznej wiedzy fachowej w różnych dziedzinach biznesu.