Zgodnie z zapowiedzią w dniu dzisiejszym rozpoczął się nabór wniosków do najbardziej oczekiwanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego. W ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw można otrzymać 1,5 mln dotacji, przy czym „dofinansowanie w ramach konkursu mogą uzyskać projekty polegające na bezpośrednich inwestycjach rozumianych jako projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze).” Zgodnie z mapą pomocy regionalnej mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca może dotację w wysokości 70 procent nakładów kwalifikowanych, natomiast średni – 60 procent (ale nie więcej niż 1,5 mln zł). Budżet nie jest duży, wynosi 40 mln zł, ale Urząd Marszałkowski potrafił robić tu duże niespodzianki – w poprzednim konkursie początkowa alokacja wynosiła 30 mln zł, a ostatecznie – 153 mln zł, dzięki czemu wszystkie projekty, które przeszły kontrolę formalną i merytoryczną zdobyły dotacje. Jednocześnie rozpoczął się nabór do konkursu na dofinansowanie do targów i misji zagranicznych – budżet wynosi 10 mln zł, a maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 300 tysięcy złotych. Nabór wniosków trwa do 29 listopada. Szczegóły na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Już trzymamy kciuki.