Zgodnie z zapowiedzią w dniu dzisiejszym rozpoczął się nabór wniosków do najbardziej oczekiwanych konkursów w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego. W ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw można otrzymać 1…