Konferencję pt.: „POLIGRAFINANSE” zorganizowało 11 stycznia br. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz Związek Banków Polskich. Ta znakomita inicjatywa środowiska ma na celu lepszą współpracę instytucji finansowych z firmami poligraficznymi.

Kanwą konferencji był specjalny raport opracowany przez firmę doradczą KPMG na temat branży poligraficznej. Badania rynkowe wskazują na szanse na dalszy rozwój tej ważnej gałęzi przemysłu i zajęcie liczącej się w skali kontynentu pozycji. Wiele miejsca poświęcono jakości współpracy banków i firm leasingowych z przedsiębiorcami. Nie mogło nas zabraknąć na znakomicie zresztą zorganizowanej konferencji – Finanse dla Firm aktywnie współpracują z poligrafami, tak poprzez projekty związane z pomocą publiczną (dotacje, strefy ekonomiczne), jak i wspierając poprzez doradztwo inne przedsięwzięcia rozwojowe firm.