Konferencję pt.: „POLIGRAFINANSE” zorganizowało 11 stycznia br. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga oraz Związek Banków Polskich. Ta znakomita inicjatywa środowiska ma na celu lepszą współpracę instytucji finansowych z firmami poligraficznymi.

Kanwą konferencji b…