W dniach 7 – 8 grudnia w Warszawie uczestniczyliśmy w konferencji III Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej w Polsce. To unikalne spotkanie przedstawicieli instytucji zaangażowanych w procesy absorpcji środków unijnych, ekspertów ds. inżynierii finansowej, instytucji finansowych, organizacji beneficjentów i samych beneficjentów.

Celem jest informowanie, promowanie i rekomendacje w sprawie wszystkich wdrażanych w Polsce instrumentów inżynierii finansowej realizowanych w ramach ponad 20 programów (ramowych, krajowych i regionalnych) w latach 2007-2017 dedykowanych do firm z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw). Komisja Europejska przedstawiła planowane instrumenty inżynierii finansowej na lata 2014-2020.

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłej perspektywie finansowej może być mniej dotacji, a więcej instrumentów zwrotnych (pożyczek, gwarancji, poręczeń itd.). Więcej szczegółów tutaj.