W dniach 7 – 8 grudnia w Warszawie uczestniczyliśmy w konferencji III Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej w Polsce. To unikalne spotkanie przedstawicieli instytucji zaangażowanych w procesy absorpcji środków unijnych, ekspertów ds. inżynierii finansowej, instytucji fina…