„Aż 84 proc. przebadanych przez BIG InfoMonitor firm deklaruje, że do finansowania swojej działalności wykorzystuje środki własne. Z kolei 30 proc. firm wskazało, że korzysta z pożyczek w bankach komercyjnych – informuje PAP. Co dziesiąta firma korzystała lub korzysta z usług banków komercyjnych bądź spółdzielczych, większość wybiera banki komercyjne (53 proc.), a 22 proc. deklaruje, że nie korzysta z usług banków. 59 proc. respondentów nie potrafi wskazać, w którym z banków (spółdzielczym czy komercyjnym) łatwiej pozyskać finansowanie. Ponad jedna trzecia (36 proc.) badanych firm nie potrafi udzielić jednoznacznej odpowiedzi, gdzie można uzyskać lepszą ofertę dla swojej firmy. Co piąty respondent (21 proc.) uważa, że oferty obydwu typów banków są do siebie bardzo podobne, 11 proc. wskazuje na bankowość spółdzielczą, a 27 proc. na komercyjną. Informację przytaczamy za PAP. Potwierdza ona dane z innych badań z których wynika, że około 75 – 80 procent firm z sektora MSP nie korzysta z zewnętrznego finansowania. A ułatwiony dostęp do zewnętrznego finansowania byłby stymulatorem rozwoju biznesu poprzez efekt tzw. dźwigni finansowej. Korzystanie ze środków obcych – w rozsądnych granicach – jest jak najbardziej celowe. Ale dostępność do tego finansowania powinna być dużo prostsza niż jest obecnie w naszych bankach, ale to już odrębna historia.