Rozpoczął się nabór wniosków o dotacje dla branży przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. Do 10 maja mogą składać wnioski podmioty skonsolidowane i centra dystrybucji oraz grupy producentów rolnych, a także uznane organizacje producentów owoców i warzyw. Od 13 maja do 24 maja br. w naborze mogą uczestniczyć wszystkie uprawnione podmioty działające w sektorze przetwórstwa rolno-spożywczego. Budżet środków na ten nabór wynosi 600 mln zł.

Jak podaje ARiMR http://www.arimr.gov.pl/ pomoc finansowa z tego działania skierowane jest do małych i średnich firm przetwórczych, które zatrudniają mniej niż 750 pracowników lib osiągają dochód roczny nieprzekraczający 200 mln euro rocznie. Projekty inwestycyjne muszą być związane z wytwarzaniem żywności, jej przechowywaniem lub handlem hurtowym produktami rolnymi. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na zakup maszyn i urządzeń służących do przetwarzania produktów rolnych a także do ich magazynowania. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także koszty budowy, modernizacji budynków i budowli wykorzystywanych do prowadzonej działalności.

To jedna z ostatnich okazji do zdobycia dotacji przez firmy z branży. Nasz przemysł rolno-spożywczy ma się dobrze, sprzedaż produktów rolnych na rynki zagraniczne rośnie w imponującym tempie. Do tego Ministerstwo Gospodarki uznało, że żywność jest jednym z filarów naszego eksportu, więc warto wykorzystać szansę na wsparcie inwestycji. Zapraszamy do współpracy, mamy duże doświadczenie w organizowaniu finansowania tej branży, między innymi grup producentów.