Rozpoczął się nabór wniosków o dotacje dla branży przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach działania "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich. Do 10 maja mogą składać wnioski podmi…