Po raz dziesiąty PKPP Lewiatan publikuje listę barier ograniczających i utrudniających przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Ważna lektura dla biznesmenów, a tytułem zachęty cytujemy fragment z tego opracowania: „Polskie przedsiębiorstwa nie dysponują takimi kapitałami, technologiami i sieciami zbytu jak ich konkurenci z Europy zachodniej. Jeżeli chcemy zatem, aby nasze firmy szybciej akumulowały kapitał i więcej inwestowały, aby szybciej się modernizowały i rozwijały, to musimy im stworzyć warunki lepsze niż w krajach od nas bogatszych. Nie powinno więc dziwić, że polscy przedsiębiorcy są krytyczni wobec dokonań rządu, mimo że wprowadza pewne ułatwienia…” Mimo pewnych inicjatyw rządowych lista barier jest z roku na rok coraz dłuższa, czemu nie da się zaprzeczyć. Link do listy: http://pkpplewiatan.pl/wydawnictwa/_files/publikacje/clb_2013_zmiany_.pdf