Po raz dziesiąty PKPP Lewiatan publikuje listę barier ograniczających i utrudniających przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Ważna lektura dla biznesmenów, a tytułem zachęty cytujemy fragment z tego opracowania: „Polskie przedsiębiorstwa nie dysponują takimi kapitałami…