W firmach trwa podliczanie danych za ubiegły rok, podobne podsumowania są również wykonywane na poziomie całej gospodarki. Podajemy wybrane informacje liczbowe obrazujące rodzimy biznes:

  • w 2011 r. łączny wynik finansowy netto przedsiębiorstw (bez instytucji finansowych) wyniósł według GUS 104 mld zł; to jest najlepszy wynik w historii polskiej gospodarki – statystyczna firma zarobiła o 16,2% więcej niż w poprzednim roku oraz o 65% więcej niż w 2008 r.,
  • produkcja przemysłowa rok do roku wzrosła o 9,1%, co daje najlepszy wynik ze wszystkich krajów UE; produkcja rośnie w tempie około 9% rocznie już trzeci miesiąc,
  • napływ inwestycji zagranicznych do Polski był trzy razy szybszy, niż wynosi średnia światowa i wyniósł w ubiegłym roku 14,2 mld dolarów, co stanowi o wzroście 46,7% w stosunku do ubiegłego roku; według firmy doradczej PwC wszystkie duże firmy z Europy są zainteresowane prowadzeniem u nas działalności,
  • rosną inwestycje, a ich tempo jest najwyższe od 3,5 roku, to jest okresu sprzed kryzysu; w czwartym kwartale 2012 r. nakłady na środki trwałe były o 10,8% wyższe niż rok wcześniej; co ważne ten przyrost ma również miejsce w firmach prywatnych.