W firmach trwa podliczanie danych za ubiegły rok, podobne podsumowania są również wykonywane na poziomie całej gospodarki. Podajemy wybrane informacje liczbowe obrazujące rodzimy biznes:

w 2011 r. łączny wynik finansowy netto przedsiębiorstw (bez instytucji finansowych) wyniósł w…