O tę ogromną kwotę dotacji mogą się ubiegać mikroprzesiębiorcy ze wsi oraz miast do 30 tys. mieszkańców. W połowie kwietnia rusza nabór z działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Pieniądze dostaną najmniejsze firmy z małych miejscowości i wsi — jedna dotacja to nawet 300 tys. zł. Konkursowe zmagania przeprowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), szczegóły na stronie Agencji www.arimr.gov.pl. Dla ułatwienia podajemy fragment komunikatu Agencji: „Nabór wniosków zostanie przeprowadzony od 15 do 26 kwietnia 2013 r. w 15 województwach, z wyjątkiem woj. wielkopolskiego. Szacowana kwota dostępnych środków do wykorzystania w tegorocznym naborze wynosi łącznie prawie 2 mld zł. O pomoc z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą ubiegać się osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu w pełnym zakresie w KRUS i zamierzają na obszarach wiejskich otworzyć lub rozwijać już istniejące mikroprzedsiębiorstwo, czyli firmę zatrudniającą do 10 osób, której obrót lub bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. W zależności od liczby utworzonych nowych miejsc pracy przedsiębiorcy mogą otrzymać z ARiMR do 300 tys. złotych. Agencja dofinansuje do 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych na inwestycje związane ze stworzeniem nowych miejsc pracy.” Jak zawsze trzymamy kciuki za wnioskodawców.