O tę ogromną kwotę dotacji mogą się ubiegać mikroprzesiębiorcy ze wsi oraz miast do 30 tys. mieszkańców. W połowie kwietnia rusza nabór z działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Pieniądze dostaną najmniejsze firmy z małych miejscowości i ws…