PAIiIZ (Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych) ocenia, że nawet 30 tys. miejsc pracy mogą przynieść inwestycje zagraniczne realizowane przez Agencję. Wartość projektów zamyka się kwotą 4,2 mld euro. Inwestycjami w Polsce są ciągle zainteresowane Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania, Chiny, Francja, a inwestorzy rekrutują się głównie z sektora firm co najmniej średniej wielkości, wyjątkiem są firmy niemieckie, wśród których przeważają mikroprzedsiębiorcy. Zagranicznych przedsiębiorców przyciąga do naszego kraju wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna oraz przychylność samorządów.