Portal www.podatki.pl publikuje wyniki badań przeprowadzonych wśród firm przez BIG InfoMonitor. SA oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. W ocenie przedsiębiorców sytuacja gospodarcza poprawia się.  „Poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej jest obecnie najwyższy od ponad 3 lat.  Wskaźnik bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej wynosi obecnie 14,11 pkt, co oznacza wzrost o trochę ponad 5 pkt względem czerwca. Tak wysokiego poziomu indeks nie miał od stycznia 2010 r. Wzrost odnotowano we wszystkich, poza turystyką, branżach. Ogólny wskaźnik nastrojów w sektorze MSP wzrósł z 39,90 do 42,17 pkt (w skali 0-100 pkt). Stosunkowo najlepiej wypadł indeks dotyczący sytuacji na rynku pracy (wzrost do 48,55 pkt). Zwiększeniu (do 45,81 pkt) uległ również m.in. indeks skłonności do inwestycji.” Czyżby przedsiębiorcy byli już znużeni kryzysem i postanowili dać mu zdecydowany odpór?