W dniu 1 czerwca prezydent podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa była długo wyczekiwana przez środowisko przedsiębiorców, bowiem wprowadza rewolucyjne wręcz zmiany w zasadach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Największym dobrodziejstwem wydaje się to, że stwarza możliwość skorzystania z pomocy publicznej w formie ulgi w podatku dochodowym wszystkim firmom inwestującym w Polsce, bez względu na lokalizację inwestycji. Tak więc wreszcie będzie można uzyskać realizując inwestycję pomoc publiczną na poziomie zbliżonym do dotacji UE.