„Mądra Polska” to tytuł manifestu opublikowanego przez Prezesa PAN prof. Michała Kleibera. Zacytujmy za PAP: „Tracimy czas – alarmuje prezes PAN. Świat gna do przodu, a my zajmujemy się jałowymi sporami, pozwalając naszemu państwu na zastój, a nawet regres polityczny…