„Mądra Polska” to tytuł manifestu opublikowanego przez Prezesa PAN prof. Michała Kleibera. Zacytujmy za PAP: „Tracimy czas – alarmuje prezes PAN. Świat gna do przodu, a my zajmujemy się jałowymi sporami, pozwalając naszemu państwu na zastój, a nawet regres polityczny, intelektualny, naukowy i technologiczny.(…) Hamuje nas przerośnięta biurokracja i gąszcz przepisów, które tłumią przedsiębiorczość Polaków i nie dają nam uporać się z bezrobociem. Ponadto państwo, marnotrawi pieniądze podatników na uporanie się z doraźnymi problemami, zamiast myśleć przyszłościowo i inwestować w infrastrukturę, innowacje i edukację społeczeństwa.(…) Inwestycje w innowacje oznaczają nie tylko finansowanie projektów badawczych, ale również, ulgi podatkowe dla przedsiębiorców wdrażających technologie czy sięgających po nowatorskie rozwiązania marketingowe lub produkcyjne. A innowacje nie muszą dotyczyć tylko nowoczesnych obszarów gospodarki – biotechnologii, teleinformatyki czy nanotechnologii. Innowacyjność może i powinna dotyczyć wszystkich obszarów działalności gospodarczej, a w warunkach polskich także np. takich jak rolnictwo, górnictwo, budownictwo czy przemysł chemiczny. Potrzeba wsparcia ze szczytu władzy, a aspiracje Polski mają szansę być zrealizowane. Nie ma dla nas żadnej innej alternatywy rozwojowej, jak tylko postawienie na skuteczne wykorzystywanie istniejącej i nowotworzonej wiedzy przez kreatywnych obywateli i przedsiębiorcze firmy – podkreśla prezes PAN”. Manifest to jeden z najmądrzejszych dokumentów, jakie opublikowano ostatnim czasie. Dla myślących o dobru Polski lektura obowiązkowa.