Po ciężkich bojach udało się Ministerstwu Nauki wywalczyć zwolnienie uczelni i instytutów naukowych z procedur przetargowych przy zakupie aparatury badawczej. Jak podaje PAP „rząd przyjął 9 lipca 2013 r. propozycję zmian w prawie zamówień publicznych (PZP) dotyczących zwolnienia…