PARP uruchamia „Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji”. Pożyczkę w wysokości od 200 tys. do 2 mln zł będzie mógł otrzymać przedsiębiorca na uruchomienie działalności firmy, która nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków &mdash…