PARP uruchamia „Fundusz Pożyczkowy Wspierania Innowacji”. Pożyczkę w wysokości od 200 tys. do 2 mln zł będzie mógł otrzymać przedsiębiorca na uruchomienie działalności firmy, która nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków — na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek, a także na wydatki, które mają spowodować wzrost  i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy, polegające na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywanie produktów lub usług — pod warunkiem że firma prowadzi sprzedaż nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc od dnia wystawienia pierwszej faktury sprzedaży produktu lub usługi. Konkurs rozpoczyna się od 2 lipca, a pula środków wynosi 41,6 mln z ł. Więcej szczegółów na stronie PARP http://poig.parp.gov.pl/index/index/2396.