Z ostatniej chwili: według nieoficjalnych informacji Rada Ministrów wstrzymała rozpatrywanie wniosków o rozszerzenie specjalnych stref ekonomicznych do momentu uzgodnienia kierunkowych zmian kryteriów funkcjonowania stref i ustalenia harmonogramu wprowadzania tych zmian. Decyzja…