Z ostatniej chwili: według nieoficjalnych informacji Rada Ministrów wstrzymała rozpatrywanie wniosków o rozszerzenie specjalnych stref ekonomicznych do momentu uzgodnienia kierunkowych zmian kryteriów funkcjonowania stref i ustalenia harmonogramu wprowadzania tych zmian. Decyzja ta odnosi się również do wniosków o ustanawianie SSE na gruntach prywatnych. Od ponad dwóch lat systematycznie informujemy o skutecznym jak widać blokowaniu przez Ministerstwo Finansów podejmowanych przez Ministerstwo Gospodarki prób zmian zasad działania SSE, a zwłaszcza wydłużenia okresu działania stref przynajmniej do 2026 roku. Ministerialna wojna o strefy nie jest rozstrzygnięta na poziomie rządu, decyzje w tej sprawie są odwlekane, co uderza w inwestorów, którzy w obecnej sytuacji muszą wstrzymywać inwestycje. Dzieje się to w kraju, który ciągle jest na dorobku, w którym rośnie bezrobocie i spada produkcja, gdzie bezrobocie wśród osób do 24 roku życia w roku bieżącym może przekroczyć 30 procent. Nie pierwsza to sytuacja, gdy rząd w sprawach problemów gospodarki przedsiębiorców w obliczu kryzysu w Europie wykazuje się opieszałością graniczącą z zaniechaniem.