Już 46% firm z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) eksportuje swoje produkty i usługi za granicę. Badania przeprowadzone przez Bibby MSP Index wskazują, że połowę przychodów ze sprzedaży eksportowej odnotowuje już około 1/3 firm. Firmy upatrują szansy w eksporcie wobec przewidywan…