Już 46% firm z sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw) eksportuje swoje produkty i usługi za granicę. Badania przeprowadzone przez Bibby MSP Index wskazują, że połowę przychodów ze sprzedaży eksportowej odnotowuje już około 1/3 firm. Firmy upatrują szansy w eksporcie wobec przewidywanego spadku sprzedaży na rynku polskim. Eksport jest też dla firm środkiem zaradczym na sezonowość sprzedaży ich produktów i usług. Do najczęściej wskazywanych barier, które utrudniają eksport, należą niewielka skala prowadzonej działalności, strach przed nieznanymi kontrahentami, obawy przed ryzykiem kursowym oraz nieznajomość przepisów. Tym niemniej cieszy obserwowany trend do wychodzenia z działalności jedynie w skali regionu i kraju, bowiem nie mamy powodów do kompleksów, a wiele oferowanych przez polskie firmy produktów czy też usług spełnia oczekiwania popytu w skali co najmniej Europy. Co by nie było Polaków wyróżnia na mapie narodów wyjątkowy polot i zaradność, co w tej działalności przydaje się niezwykle.