Rząd zamierza opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, a zmiany mają obowiązywać od stycznia 2014 roku. Według obecnie istniejącego stanu prawnego spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne nie mają osobowości prawnej, wobe…