Cień kryzysu z Europy Zachodniej nie przysłania planów inwestycyjnych polskich przedsiębiorców. Z badania na temat nastrojów i planowanych inwestycji przeprowadzonego wśród firm z sektora MŚP wynika, że polscy biznesmeni z optymizmem patrzą w przyszłość, są zainteresowani…