Cień kryzysu z Europy Zachodniej nie przysłania planów inwestycyjnych polskich przedsiębiorców. Z badania na temat nastrojów i planowanych inwestycji przeprowadzonego wśród firm z sektora MŚP wynika, że polscy biznesmeni z optymizmem patrzą w przyszłość, są zainteresowani rozwijaniem biznesu i szukaniem nowych rynków zbytu. Z ufnością patrzy w przyszłość 57% przedsiębiorców.

Według Pulsu Biznesu nasze firmy zadeklarowały w badaniu wzrost nakładów inwestycyjnych aż o 34%  w stosunku do 2011 roku. W ciągu najbliższych 12 miesięcy na zakupy nowego sprzętu i odtworzenie parku maszynowego wydadzą 35,3 mld EUR. Nakłady w całej siódemce przebadanych państw wyniosą 290 mld EUR.

Polscy przedsiębiorcy chcą odrabiać zaległości w inwestycjach. To dobry pomysł, bo straty z tytułu z tytułu utraconych kontraktów spowodowanych przestarzałym parkiem maszynowym bądź ograniczonymi zdolnościami produkcyjnymi ocenia się na 2,8 mld EUR w 2011 roku. Sytuację chcą wykorzystać niektóre banki, które deklarują większe otwarcie na finansowanie biznesu. W końcu marca wartość kredytów dla przedsiębiorstw sięgała 266 mld zł i było to o 18 proc. więcej niż rok wcześniej. Kryzys?