Rząd przyjął założenia trzeciej tzw. ustawy deregulacyjnej, czyli ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Podstawowe zmiany dotyczą korzystniejszej metody kasowej rozliczeń VAT, rozwiązań ograniczających zatory płatnicze, jawnych interpretacji ZUS, a także m. in…