Rząd przyjął założenia trzeciej tzw. ustawy deregulacyjnej, czyli ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Podstawowe zmiany dotyczą korzystniejszej metody kasowej rozliczeń VAT, rozwiązań ograniczających zatory płatnicze, jawnych interpretacji ZUS, a także m. in. pakietu dotyczącego leasingu, w tym skrócenia leasingu nieruchomości z 10 do 5 lat itd. Eksperci są generalnie za, ale wskazują też obszary, gdzie proponowane zmiany są nieprecyzyjne lub niedostateczne. Zapomniano ulżyć wierzycielom, którzy muszą zapłacić podatek dochodowy od kwoty należnej i nieotrzymanej. Tym samym na proponowanych rozwiązaniach skorzysta przede wszystkim … budżet państwa, a przedsiębiorcy nie odniosą istotnej korzyści. Jest jeszcze pewna nadzieja w poselskim projekcie ustawy, który w niektórych obszarach proponuje lepsze rozwiązania. Oby tak się stało.