Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w budżecie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest jeszcze 525 mln zł. Kwota ta będzie rozdzielona do końca 2013 roku w 6 konkursach, a najważniejsze z nich to: działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki…