Jak informuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w budżecie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest jeszcze 525 mln zł. Kwota ta będzie rozdzielona do końca 2013 roku w 6 konkursach, a najważniejsze z nich to: działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” – 100 mln zł, działanie 8.2 – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” z budżetem ok. 225 mln zł, działanie 6.1 „Paszport do eksportu” – 100 mln zł. Więcej szczegółów na stronie PARP www.parp.gov.pl Terminy składania wniosków o pomoc z tych funduszy upływają w czerwcu i lipcu 2013 r. Warto zapoznać się z możliwościami uzyskania wsparcia ze środków budżetowych, które są oferowane w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl czy też Narodowe Centrum Nauki www.ncn.gov.pl. To nie są łatwe konkursy, ale czy są inne?