Z raportu o działalności SSE wynika, że w 2011 roku wydano 188 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref, w strefach powstało prawie 16 tysięcy nowych miejsc pracy. Jednak problemem ograniczającym atrakcyjność inwestowania w strefach był okres ich działania, który mija w 2020 roku. Na szczęście Ministerstwo Gospodarki przygotowało nowelizację rozporządzeń, dzięki którym okres ten ma być wydłużony do 2026 roku. Niezależnie od tego resort gospodarki pracuje nad ustawą, która w ogóle zniesie termin istnienia stref. Dzięki przygotowywanym rozwiązaniom efektywne wykorzystanie pomocy publicznej w formie ulgi w podatku dochodowym nie będzie zagrożone, co mogłoby wstrzymywać decyzje inwestorów o lokowaniu biznesu na terenie SSE. Wejście w życie wspomnianych rozporządzeń może nastąpić nawet w ciągu kilkunastu tygodni. Jest to o tyle istotna informacja, że ulgi strefowe to jedna z ostatnich możliwości uzyskania wsparcia do inwestycji. Kończą się budżety programów z UE, a nowe konkursy ruszą nie wcześniej, jak w 2014 – 2015 roku, przy czym wsparcia w formie dotacji będzie zdecydowanie mniej niż obecnie. Nie lepiej jest z grantami rządowymi – instrument ten ma charakter niszowy, kwota wsparcia z tego tytułu jest niewielka, a i tak środki na ten rok i część następnego zostały wyczerpane. Rośnie więc znaczenie SSE, które są nie tylko miejscem lokowania inwestycji, ale też ułatwiają tworzenie nowoczesnych parków przemysłowych czy klastrów.