Rzutem na taśmę można nazwać podejmowane w ostatnich tygodniach przez rząd długo oczekiwane decyzje o rozszerzeniu obszarów wchodzących do specjalnych stref ekonomicznych. I tak do Wałbrzyskiej SSE zostaną włączone ponad 334 ha, Pomorska SSE powiększy się o 72 ha, a Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna o 152 ha. W Częstochowie do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec przyłączone będą 34 ha. Do Łódzkiej SSE ma być włączonych 18 ha. To nie koniec, bowiem w kolejce jest jeszcze parę rozszerzeń, na które czekają inwestorzy okopani w dołkach startowych. Lepiej późno, niż później – ruch w strefach ogromny, bowiem wielu inwestorów składa wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie ekonomicznej, także wiele firm już działających w strefach wnioskuje o nowe zezwolenia na reinwestycje. Wszystko to przez wejście w życie od 1 lipca br. nowych – gorszych – zasad działania w SSE, o czym pisaliśmy na blogu w poście „Ostatni dzwonek na inwestycje w strefach”.