Rewolucyjnymi można śmiało nazwać zmiany w zasadach przygotowywanego przez PARP pilotażowego konkursu na pierwsze wdrożenie wynalazku, który ma być dedykowany małym i średnim przedsiębiorcom (patrz też zakładka „Dotacje z UE”). Istota zmian polega na tym, że ocena formalna odbywać się będzie w generatorze wniosków, tak więc do etapu kontroli merytorycznej przejdą poprawnie wypełnione wnioski, które ten system przepuści. Ale najciekawsze jest dalej: ocena merytoryczna dokumentacji będzie oceniana przez jedną grupę ekspertów, natomiast wnioskodawcy spotkają się na swego rodzaju rozmowie kwalifikacyjnej z drugą grupą ekspertów. Szczegółowe kryteria oceny są dopiero opracowywane, a jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach. Nasze wątpliwości budzi minimalna wartość kosztów kwalifikowanych – 4 mln zł. Czy aby na pewno jest to program dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorców? Może na tym też polega innowacyjne podejście do oceny potencjału firm z sektora MSP?