Z ogromną przyjemnością prezentujemy firmę PRENOVI sp. z o.o. Spółka została powołana w celu realizacji projektu inwestycyjnego, polegającego na utworzeniu zakładu produkcji prefabrykatów budowlanych i stolarki aluminiowej w Adamowicach gm. Mszczonów. Inicjatorem przedsięwzięcia jest NOVISA Development – największy w Polsce deweloper w segmencie budownictwa jednorodzinnego, reprezentujący wyłącznie polski kapitał.

Organizatorzy projektu tak piszą o swej idei „Domów przyszłości”:

„Głównym celem projektu jest opracowanie technologii produkcji nowego, kompleksowego, prefabrykowanego, systemu budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych opartego o innowacyjne i ekologiczne rozwiązania w zakresie architektonicznym, ogólnobudowlanym oraz instalacyjnym. Szczególny nacisk zostanie położony na dobór materiałów budowlanych (mieszanek betonowych oraz materiałów izolacyjnych) o niskim śladzie węglowym a także materiały i rozwiązania poprawiające właściwości zapotrzebowania energetycznego budynku i wykorzystania OZE.

Ważną cechą technologii będzie racjonalność ekonomiczna, bowiem z założenia technologia powinna być dostępna do szerszego zastosowania również dla osób o średnio zamożnej charakterystyce ekonomicznej. Celem jest jak najszersze upowszechnienie wypracowanych rozwiązań – uzyskanie efektu skali przyczyni się z kolei do dalszego spadku cen innowacyjnych rozwiązań.”

Naszą uwagę w prezentacji zwróciło głębokie społeczne oddziaływanie projektu, który powstaje w celu „zaspokojenia olbrzymich wewnętrznych potrzeb mieszkaniowych Polaków.” Idea szklanych domów Żeromskiego AD 2024, w wersji prefabrykowanej? :)

Efektywność biznesową przedsięwzięcia z pewnością podwyższy zrealizowanie inwestycji w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Dzięki uzyskanej kilka dni temu od Łódzkiej SSE decyzji o wsparciu inwestor skorzysta z ulgi w podatku dochodowym.

Organizatorom współczesnej wersji „szklanych domów” życzymy powodzenia w realizacji znakomitej idei, będziemy pilnie sekundować temu przedsięwzięciu. Tym bardziej, że dla Finansów dla Firm to 99 projekt w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Dziękujemy za współpracę i trzymamy kciuki!