Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się od rządu podjęcia działań mających doprowadzić do uproszczenia prawa podatkowego. W liście do ministra finansów prof. Irena Lipowicz pisze: „Kazuistyka, zawiłość, zmienność i nadmierna obszerność to cechy polskiego prawa podatkowego. Z tych cech doskonale zdaje sobie sprawę sam prawodawca. Jednak zamiast dążyć do uproszczenia systemu podatkowego, właśnie ze względu na jego skomplikowanie prawodawca wprowadził urzędowe interpretacje podatkowe. Interpretacje te niewątpliwie mają charakter gwarancyjny z punktu widzenia poszczególnych podatników. Jednak w istocie są też symbolem legislacyjnej porażki”. Skomplikowany system podatkowy jest wymieniany w badaniach jako jedna z najważniejszych barier ograniczających rozwój przedsiębiorczości. Miejmy nadzieję, że stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich wyrażone w liście nie będzie jedynie wołaniem na puszczy, a ministerstwo finansów często głuche na wiele inicjatyw mających wspomóc polski biznes odzyska słuch. Może decydenci zaczną rozumieć, że udział w sukcesie gospodarki kraju ma ciężka praca przedsiębiorców, a nie polityczne chciejstwo i zaklinanie wskaźników ekonomicznych.