Przedsiębiorcy mogą już wnioskować o przyznanie ulgi w podatku dochodowym z tytułu realizacji inwestycji w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, bowiem obowiązuje już zarówno ustawa z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1162), jak też rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. poz. 1713), określające szczegółowe kryteria korzystania z preferencji podatkowych. Wprawdzie jeszcze trochę poczekamy na wdrożenie tych przepisów do praktyki przez specjalne strefy ekonomiczne, do których inwestorzy będą wnioskować o wydanie decyzji o wsparciu, ale kolejki chętnych ma już każda strefa. I nie ma się co dziwić, bo katalog korzyści dla inwestorów jest niezwykle atrakcyjny.