Jak wynika z badań Eurostatu dynamika produkcji przemysłowej w Polsce przyśpieszyła w czerwcu z -0,4 do 5,3 proc. Jest to prawie najszybszy wzrost w Europie, wyższe tempo wzrostu odnotowano jedynie w Rumunii. Wyniki te są o tyle budujące, że jeszcze na początku bieżącego roku wyprzedzało nas 17 krajów Europy. Główną przyczyną wychodzenia ze stagnacji są rosnące zamówienia eksportowe, szczególnie do Niemiec. Wzrost gospodarki niemieckiej również przyśpiesza – wyniki za czerwiec był najlepsze od listopada 2011 roku,  co znajduje odbicie we wzroście aktywności naszych przedsiębiorstw. Wszystko wskazuje na to, że pozytywne trendy będą stałe.