Ministerstwo Finansów:  http://www.sse.com.pl/zawiadomienie-o-rozpoczeciu-konsultacji-podatkowych-wni/ „rozpoczęty został proces konsultacji podatkowych w sprawie planowanego wydania interpretacji ogólnej dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od dochodów uzyskiwanych przez podatników w związku z realizacją nowej inwestycji, określonej decyzją o wsparciu.”

Do 30 września br. firmy planujące inwestycje w programie Polska Strefa Inwestycji mogą składać opinie opisujące przypadki, gdy „nowa inwestycja polega na zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa (…), tj. w przypadku, gdy dla potrzeb ustalenia wielkości zwolnienia podatkowego nie jest możliwe lub jest bardzo utrudnione wyraźne rozdzielenie inwestycji istniejącej od inwestycji nowej, a w konsekwencji nie jest możliwe alokowanie poszczególnych części dochodu do istniejącej i nowej inwestycji.”

Więcej szczegółów w załączniku do pobrania z linku podanego na wstępie, który awizujemy na zdjęciu.