Tak w centralnych, jak i regionalnych programach unijnych pozostały jeszcze wolne środki, co umożliwiło zorganizowanie pierwszych w tym roku, a jednocześnie ostatnich już konkursów w ramach perspektywy finansowej 2007-2013. I tak od 7 stycznia do 7 lutego można aplikować o dotację na projekty badawczo-rozwojowe w ramach działania 1.4 POIG. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), a budżet konkursu wynosi 90 mln zł. Konkurs jest dedykowany tak małym i średnim, jak  i dużym  przedsiębiorstwom. „Warunkiem przyznania dotacji jest zobowiązanie beneficjenta lub jego partnera (w przypadku projektów partnerskich) do wdrożenia wyników uzyskanych w efekcie realizacji prac B+R. Wsparcie na dla przedsiębiorców udzielone zostanie na realizację projektów z zakresu, wysokich i średnich technologii.” Więcej informacji:  www.ncbir.pl.

Niespodzianką jest ogłoszenie przez PARP naboru do działania 8.2 POIG na wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b. Wnioski można składać od 13 do 24 stycznia br., budżet konkursu wynosi 65 mln zł. Więcej informacji: www.parp.gov.pl.

A potem … długo nic, bowiem nowe konkursy w ramach perspektyw finansowej 2014-2020 ruszą chyba dopiero w 2015 roku.