Jak informuje PARP zakończył się nabór do ostatniego konkursu w tramach POIG działanie 4.4. Zarejestrowano 400 wniosków (!) na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 5.137.736.235,45 PLN. Tak tak, ponad 5 miliardów, tego jeszcze nie było.  Rywalizacja będzie ogromna, ponieważ do rozdysponowania jest kwota jedynie 500 milionów złotych. Obecnie prowadzona jest ocena wniosków, która wobec ilości złożonych aplikacji potrwa kilka miesięcy. Przypomnijmy, że całkowitą nowością w tym programie jest prezentacja projektu na panelu ekspertów. Pierwsze tego typu „show” przeprowadzano kilka miesięcy temu w ramach programu „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+”, który był organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Komentowaliśmy, że teraz wnioskodawcy będą teraz organizować castingi na prezenterów, którzy ze względu na wielką ich rolę dla osiągnięcia sukcesu będą na wagę złota. Miejmy nadzieję, że wprowadzenie tego jakże innowacyjnego elementu nie pozwoli organizatorom konkursu zgubić z oczu jego nadrzędnego celu, jakim jest wybranie najbardziej efektywnych, a nie efektownych projektów.