Bank Gospodarstwa Krajowego po długim okresie oczekiwania opublikował dziś kolejną listę szczęśliwych firm, które znalazły się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do realizacji. Przy okazji gratulujemy naszym klientom. Jednocześnie bank opublikował komunikat podsumowujący ostatni konkurs, do którego nabór odbył się 6 -7 grudnia 2011 roku. „Przedmiotem oceny była rekordowa liczba 628 wniosków, o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 1,6 mld zł. Większość wniosków o dofinansowanie zawierała uchybienia formalne i merytoryczne, w związku z czym wymagały one poprawy lub uzupełnienia. (…) Aktualnie pozytywną rekomendację BGK uzyskało 181 projektów.” Wydaje się, że 28% to zupełnie przyzwoity wynik, biorąc pod uwagę stopień trudności konkursu. Fama głosi, że sporo wniosków odpadło w efekcie pogłębionej kontroli statusu wielkości przedsiębiorstwa (jak wiadomo w konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie firmy o statusie MSP). Podobno wiele inwencji wykazały duże firmy, żeby poprzez spółki powiązane spróbować uszczknąć coś z dotacyjnego tortu. Ocena ostatnich kilkunastu procent wniosków potrwa do połowy sierpnia. BGK jednocześnie informuje, że nabór do ostatniego prawdopodobnie konkursu odbędzie się w październiku.