Od 4 do 29 listopada br. PARP przyjmować będzie wnioski do ostatniego ważnego konkursu w ramach POIG – działania 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Przypomnijmy, że „Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%.” Konkurs jest dedykowany wyłącznie firmom z sektora MSP. Minimalna wartość projektu to 8 mln zł. Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 40% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, przy czym  całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro, wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych. Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.” Organizatorzy podkreślają, że przygotowanie projektów musi być zaawansowane. Bardzo trudny konkurs dla wybrańców. Szczegóły na stronie PARP http://poig.parp.gov.pl/index/index/600.