Powołanie resortu innowacji i przedsiębiorczości postuluje Henryka Bochniarz, prezes Polskiej Konfederacji Prywatnych Przedsiębiorców Lewiatan. Według ekspertów Lewiatana obecne Ministerstwo Gospodarki nie spełnia swej roli: „Nasza gospodarka dynamicznie się rozwija, następują w niej zmiany, które nie mają odzwierciedlenia w strukturze rządu. (…) Jednak brakuje strategii rządu w wielu ważnych obszarach dla rozwoju gospodarki, w tym tych dotyczących zarządzania procesami innowacyjnymi, rozwoju MSP, wzrostu przedsiębiorczości, wspierania pozycji Polski i naszej gospodarki na świecie. Widoczna jest niespójność polityk i przepisów pochodzących z różnych resortów. Brakuje regulacji wspierających rozwój nowych obszarów przy jednoczesnym przeregulowaniu, niespójności, małej przejrzystości w istniejących regulacjach, co skutkuje niewykorzystywaniem przez gospodarkę pojawiających się szans.” Postulaty ze waszych miar słuszne, tylko czy znajdzie się mąż stanu (opatrznościowy), który odważy się ruszyć z posad obecne struktury ministerstwa gospodarki, a jego urzędników przekonać, że biznesową solą tej ziemi są małe i średnie przedsiębiorstwa?